Przypadek odwrotny

Wielkość liter każdej litery lub alfabetu jest odwracana za pomocą konwertera odwrotnej wielkości liter. Na przykład niektóre małe litery w tekście są zamieniane na wielkie, a wielkie litery na małe.

Character Count: 0 | Word Count: 0 | Line Count: 0