Mała litera

Małe litery, w przeciwieństwie do wielkich liter, występują w językach, w których używa się alfabetu łacińskiego. Unicase odnosi się do systemów pisma, w których nie ma rozróżnienia między wielkimi i małymi literami. Zazwyczaj dźwięk, który wyraża każda wielka i mała litera, jest taki sam. Cyrylica to kolejny alfabet, w którym używa się wielkich i małych liter.

Character Count: 0 | Word Count: 0 | Line Count: 0