Generator tekstu odwróconego

Wprowadź dowolny tekst, który chcesz odwrócić, a to narzędzie online w ciągu kilku sekund przekształci go w odwróconą wersję oryginalnej wiadomości.

Ten program generujący odwrócony tekst przyjmie tekst taki jak ABC i odwróci kolejność liter, dając w efekcie CBA.

ereh tnetnoc ruoy etsap ro epyT